Ledelse

10 tips, til at ødelægge din gruppes liv på!

  1. Deltag helst ikke i møderne og meld i hvert fald ikke afbud!
  2. Læs aldrig referater, det giver som regel arbejde!
  3. Hvis du møder op til et møde så kom lidt for sent!
  4. Hvis du har lovet at tage kage med, så glem det eller køb noget kedeligt på tanken!
  5. Meld dig aldrig til en opgave, det klarer de andre nok!
  6. Læs ikke dagsorden til mødet, så skal du jo forberede dig!
  7. Sig ikke din mening på møderne, men brok dig bagefter under kaffen!
  8. Snak hellere bag om ryggen, end med den det hele handler om!
  9. Meld fra i sidste øjeblik til en opgave!
  10. Brug aldrig kalender, det forpligter!

Anerkendene systemisk ledelse

Brug en anerkendene tilgang, finde en positiv vinkel, vise tillid og fokuser på muligheder.

Eksempel på AI-sprog med fokus på den ønskede tilstand!:

Hvis man siger: "Det her bliver svært, så nu skal i koncentrere jer ..." Så bliver det svært.

Men hvis man i stedet siger: "nu skal i prøve noget sjovt, vi skal ..." så er det muligvis svært, men deltagerne er ikke stået af på forhånd.

Ros, er relativt overfladisk, og kan være demotiverende i længden, ikke at det er et hurtigt sus. Men der er ikke noget at bygge videre på. Hvis man sammenligner med et træ, hvor rosen er træstammen og bladene. Men Anerkendelsen er rødderne som får træet til at blive stående i blæsevejr. Arbejdet som ligger bag ved, møder, planlægning, arbejdsindsats. Kombineret med AI-sprog som er et hen imod sprog, der har fokus på den ønskede tilstand! Som eksempel: Hvis man siger "Det her bliver svært, så nu skal i koncentrere jer ..." så bliver det svært. Men hvis man i stedet siger, "nu skal i prøve noget sjovt, vi skal ..." så er det muligvis svært, men deltagerne er ikke stået af på forhånd.

Kombineret med 5D modelen

Råd nummer et: Tag jer sammen

Det første råd er at altid møde forberedt op. Det betyder, at der er taget stilling til mødedagsordenen på forhånd. Det skærper din egen interesse for mødet, og det gør dig mere aktiv under mødet.

Råd nummer to: Snup et møde om møderne

Hvis man skal løfte et dødssygt møde, skal det ske i flok. Derfor skal I have en snak om, hvad I forventer af hinanden.

Råd nummer tre: Byt roller

Hvis alle er tvunget til at lede mødet, er de nødt til at tage stilling til, hvordan man får et godt møde.

Råd nummer fire: Fjern ’eventuelt’

De fleste mødedagsordner slutter med punktet ’eventuelt’. Men eventuelt er en slags skraldespand, der fungerer som opsamlingspunkt for uforberedte emner: Det er en undskyldning for ikke at forberede sig ordentligt. Hvis man har noget vigtigt, der skal med til mødet, må man tage stilling til det, før man når til ’eventuelt’.

Råd nummer fem: Flyt fokus til resultater

På mange møder tildeles et punkt et fast tidsrum, hvor emnet diskuteres. Tid er ikke nogen god målestok at skære et godt møde fra. En bedre ramme er at fastlægge, hvilke mål I vil nå med at debattere emnet.

Om igen… Slut med bevidstløse møder

Ledermøder, Grupperådsmøder, Planlægningsmøder, Enhedsmøder og hvad det ellers hedder alt sammen kommer i en lind strøm og vi må alle prioritere om det giver mening at deltage i de møder vi rammes af.

Møder har for nogen et meget dårligt ry, som noget der tager tid, ikke giver resultater eller bare er ensformige.

Sådan behøver det ikke at være.

Gode råd om møder

Går du til møder, hvor du bevidstløs slår dig ned med en kop kaffe, mens koncentrationen fordufter i almindelig kedsomhed?

Hold et møde om det at holde møde. Hvorfor holder I møde, og hvad vil I opnå med dem?

Tag aktivt stilling til mødefrekvens, tid og deltagere. Det er jo ikke sikkert at alle lederne i gruppen behøver deltage på alle grupperådsmøderne. Eller at alle grupperådsmedlemmerne behøver deltage på gruppemødet osv. Nogle møder kan også klares via telefon, mail eller Messenger.

Eksempel: Grupperådets Opgaver i KFUM

Grupperåd

Det kan altid diskuteres hvilke opgaver der er fælles mellem ledere og grupperåd. Det er op til den enkelte gruppe og de resurser der er til stede.

Møder kan godt have et socialt formål, men hvad nu hvis der også indgik udvikling og erfaringsudveksling i mødet, så kom der et læringsperspektiv ind i det og mange vil opleve at det giver menig at afsætte tiden.

Mød op velforberedt! Så går de hurtigere og bedre.

Mange møder går udelukkende med koordinering og drift, hvilket gør dem dræbende. Der er ingen grund til at du til ledermødet fortæller at der er ”5 nye ulve og 2 er stoppet”. Mange informationer kan rundsendes inden mødet og så kan punktet i stedet handle om, hvad I som gruppe kan gøre for at børnene ikke melder sig ud.

Det hjælper at kunne se, at man under mødet, når de mål, der er sat, får man en fornemmelse af, at der er et formål med de ting, der diskuteres. Så er der større chancer for, at man vågner op af mødedisen.

Se meget mere på Redbarnet's hjælp til den gode dagsorden, og FDF's kredsleder værktøj.

© 2007, Markussen-net.dk Cookie & Privacy policy