Er billige licenser, for godt til at være sandt

Det behøver de ikke at være, men der kan være nogle begrænsninger…

En EU-dom sidestiller salget af software licenser, med salget af eksempelvis en fysisk bog hvor den første køber bogen af en boghandler/forlag dette har ingen betydning når denne sælges videre til 3 person, man hvor man som sælger mister brugsretten til bogen. Idet EUF-traktatens artikel 34 og artikel 36 når en vare er købt med rettighedernes accept, kan varen frit vider spredes.

Hvad må du:

Hvad må du ikke:

Hvad skal du være opmærksom på:

Når du vælger at købe en licens eksempelvis via Ebay, Kinguin eller tilsvarende forhandlere skal du, for at overholde retningslinjerne i EU-dommen sikre dig at du vælger en forhandler fra et EØS-land. Se en opdateret liste over EØS-lande på SKAT.dk hvis du er i tvivl.

Ofte er de licenser som sælges billigt, OEM-licenser, ikke alle forhandlere husker at oplyse om det. Hvilket betyder, at når licensen bliver aktiveret, låses den til computerens hardware, oftest bundkortet så man ikke kan slette pågældende installation, og geninstallere på en anden computer.

Ved tidsbegrænsede licenser, kan der være begrænsninger som gør at disse ikke må videresælges, derfor heller ikke må købes uden om en officiel forhandler.

Kilder:

Kammeradvokatens vejledning om: Retstilstanden for sælgere og købere af brugte licenser
Domstolen: Software kan nu frit overdrages 12.9.2012 af Advokatfirmaet: Kromann Reumert
Selve EU-dommen
Retsinformation.dk: Bekendtgørelse af lov om ophavsret

Disclaimer:

Dette dokument er ikke ment som en reklame eller en opfordring til ikke at anvende officielle forhandlere ved køb af software licenser, men en guide til tolkning af konsekvenserne af EU-dommen, om overdragelse af software licenser.

Idet softwarefirmaerne har en interesse i at tolke / vejlede i deres favør.

Dato: d. 5. juni 2018

© 2007, Markussen-net.dk Cookie & Privacy policy