Spejder

Spejd er sejt!

Her et par værktøjer, og nogle af de tanker jeg lægger bag mit spejderarbejde, og som jeg bruger i min planlægning.

Jeg har også prøvet at samle lidt af de tunge og kedelige emner som også får det til at rulle lidt lettere

Jeg har været bæverleder, gruppe assistent og gruppelederved KFUM spejderne i Højen. Tidligere har jeg ved FDF været leder for alle aldersgrupper, fra Pudslinge til Seniore.

Men begrænsningens kunst er svær, så jeg har også været DTU i Munkebjerg distrikt, som i samarbejde med flere andre distrikter arrangere lederuddanelse, som afholdes på Houens Odde ved Kolding.

Jeg sidder også som formand, i arbejdsgruppen "Sikkerhed i spejderarbejdet" som arbejder med sikkerhedsregler og vejledninger hos KFUM-spejderne. Derudover har jeg fornylig deltaget i en WOSM-konference i Bruxelles, vedr. Safe From Harm.

Mit skift fra FDF til KFUM, Jeg kunne ikke undvære det...

Jeg var kørt træt og gad ikke FDF, den kreds jeg var i, var på daværende tidspunkt ikke til friluftsliv. Så jeg valgte at holde pause efter sommerlejren 2010. Jeg havde en fantastisk, velfungerende patrulje. Men jeg manglede energien, og tiden.

Vi var flyttet og Rasmus begyndt i skole, hvor en del i klassen startede til Spejder, ved sæsonopstart. Der spurgte gruppelederen, om jeg kunne hjælpe ved næste møde hvor de manglede en leder, den ene gang...

Så i stedet for at køre 25 minutter hver vej, uden bil, kunne vi gå. Frederik og Nikolaj er med. det var lettere end at aflevere Rasmus, gå hjem og vende for at hente ham igen.

Der er ikke forskæl på aktiviteter, det variere lige meget ved KFUM, bruger Ulvene junglebogens verden som tema...

Det var vist forskellen...

Der er lige så stor forskel på kredse i FDF, som på grupper ved Spejder.

Det er facinerne, hvor lidt farven på uniformen pludseligt betyder, 39 milloner spejdere i hele verden på kryds af grænser, tro og politik.

Jeg oplever at der er flere traditioner og ritualer ved spejder. Jeg blev lidt overrasket første gang jeg var på kursus, med honnør til flaghejsning.

Der er mere disciplin, På løb meldes der eksempelvis, klar og færdig fra poster med honnør. Men der er også spejderlov, løfte, spejderhåndtryk og møderitualer. Inspektion i teltlejren er også mere udbredt end ved FDF.

Der er meget mere focus på Banden Powel end på Holger Tornø. Der er mindre musik, end ved FDF. Det gør noget positivt, at March og Lejr bliver fornyet hvert år.

Samtidig, har jeg oplevet mere samarbejde i de seneste år, men ikke som i Haslev, hvor orkesteret var fælleds med De Grønne Pigespejderes, de spillede også i FDF´s Landsorkester. Der er naturligvis tilsvarende tværkorpslige samarbejder andre steder.

Det har været let at komme i gang, både i distriktet, men også i korpset. Spejderbevægelsen virker på det område, har for mig virket mere åben, her behøver man ikke kende nogen, som kender nogen. Det er nok med lidt åbenhed og gå på mod. Men jeg vil tilføje, at jeg også har talt med andre som har haft den modsatte oplevelse.

Gruppebilledet er fra Bruxelles 2014, hvor jeg deltog i en EU støttet konference, i forbindelse med det internationalt projekt; "Safe From Harm" WOSM. Dette i forbindelse med at jeg var formand for en arbejdsgruppe ved KFUM-spejderne "Sikkerhed I Spejderarbejdet", hvor vi gennemgik sikkerhedsregler for aktiviteter; sejlads, pionering, bål, økser og knive, klatring etc. Konferencen omhandlede hovedsaligt hvordan man sikre børns grænser ikke bliver overskredet. Både i forbindelse med seksuelle overgreb, og eksempelvis sikre at et barn med højdeskræk ikke tvinges til aktiviteter hvor de skal i højden.

© 2007, Markussen-net.dk Cookie & Privacy policy