Online kort

Kort og Matrikelstyrelsen har skiftet navn til Geodatastyrelsen.

I forlængelse af den fællesoffentlige digitaliseringsstrategi har et enigt Folketing besluttet, at geodata er frie fra den 1. januar. Det betyder bl.a., at landkortdata, topografiske data, Danmarks Højdemodel og matrikelkortet stilles frit til rådighed for alle.

Det forventes, at den private sektor får en gevinst på 100 mio. kr. om året med frie geodata. Hertil kommer de besparelser og effektiviseringsgevinster, som den offentlige sektor vil få med frie geodata.

I forlængelse af den fællesoffentlige digitaliseringsstrategi har et enigt Folketing besluttet, at geodata er frie fra den 1. januar. Det betyder bl.a., at landkortdata, topografiske data, Danmarks Højdemodel og matrikelkortet stilles frit til rådighed for alle.

Det forventes, at den private sektor får en gevinst på 100 mio. kr. om året med frie geodata. Hertil kommer de besparelser og effektiviseringsgevinster, som den offentlige sektor vil få med frie geodata.

Når man nærlæser, vilkår for brug af frie geografiske data. Giver det utrolig mange muligheder for anvendelse, ikke mindst i forbindelse med turplanlægning, natløb, lejre, ect.

Et godt værktøj, men det kan ikke erstatte "papirkort."

Her kan du gå direkte til 2 cm kort, og 4 cm kort. Eller gå til oversigten, over de tilgængelige kort.

Topografisk kortudsnit

Indeholder data fra Geodatastyrelsen

Sansynligvis, vil det helt lavpraktisk, betyde en utrolig forbedring på OSM-kort, og billigere kort fra Garmin og Tomtom til gps´en.

Geodatastyrelsen giver en verdensomspændende, gratis, ikke-eksklusiv, og i øvrigt ubegrænset brugsret til data, som frit bl.a. kan: kopieres, distribueres og offentliggøres, ændres og sammensættes med andet materiale, bruges kommercielt og ikke-kommercielt.

Dog må data ikke bruges på en måde, så det kan fremstå som om, at myndigheden godkender, støtter, anbefaler eller markedsfører brugeren, brugerens produkter eller tjenester.

Kildeangivelse, skal angives. På et rimeligt sted egnet til distributionsmediet indsættes på følgende måde:

  1. ”Indeholder data fra Geodatastyrelsen”
  2. Navnet på datasættet(ene)
  3. Tidspunkt, hvor datasættet(ene) er hentet hos myndigheden, eller om der er tale om en datatjeneste.

Ovennævnte vilkår gælder også, såfremt brugeren videregiver data fra Geodatastyrelsen til tredjepart.

Se de komplette, og opdaterede vilkår her >>
© 2007, Markussen-net.dk Cookie & Privacy policy