Lejrplads

Jeg har prøvet at samle mine erfaringer, med at udvælge en teltplads.

Jeg husker min første sommerlejr i Sverige, sejlede på tømmerflåde på Klareelven.

Den første lejrplads vi fandt, virkede hyggelig med læ for vinden... desværre opdagede vi, at myggene også var glade for læ. Det betød at vi resten af ugen valgte de mest vindomblæste bakketoppe, for ikke at blive spist.

September nisserne

Placering af lejrpladsen

Vælg et sted, som i godt kan lide, hvor landskabet er afvekslende og indeholder de ting som i synes høre til et godt sted at være.

Pladsen, bør ligge lidt højt, og skråne ”meget lidt”, men nok til regnvand, naturligt løber væk, så man undgår at, grave rander om teltet.

Det er meget vigtigt, at jordbunden er tør. Fugtig og blød jord med saftigt græs kan ikke holde til sliddet. Den bliver pløret, og den kan være kold at ligge på.

Husk solen, retning i løbet af dagen, får man morgensolen fra øst er teltet hurtigere tørt, men til gengæld kan man ikke sove længe uden at blive kogt.

På en plads i læ, er der til gengæld ofte mange myg hvorimod, på en mere vindblæst plads, er det koldere. Men man undgår myg og døjer men mindre med kondens i teltet.

Skygge/læ mod øst: senere morgensol, men teltene er længere om at tørre inden de skal pakkes ned.

Skygge/læ mod syd: her undgår man den ”hårde” middagssol

Skygge/læ mod vest: ingen aftensol, og ofte læ, da vinden i Danmark oftest kommer fra vest.

Hvis man skal bruge brænde, så skal der helst være en skov i nærheden.

Vand kan i ikke forvente at hente fra bækken. Kun få danske vandløb er så rene, at man kan drikke af dem. Men der bør ikke være langt til en vandhane.

Gode regler for lejr:

  • Grav ikke unødvendigt på lejrpladsen.
  • Tænd ikke større bål, end der er brug for.
  • Fjern alle spor, efter jer når pladsen forlades, også huggeflis.
  • En let tilgængelig kniv i teltet, så man hurtigt kan komme ud i tilfælde af brand.
Udsigt over sø fra hængekøje

Brandsikkerhed, Teltlejre for 150 overnattende personer eller færre (der ikke er omfattet af Beredskabsstyrelsens tekniske forskrifter):

Der anbefales følgende foranstaltninger: At teltene opstilles i klynger med højst 8 telte. De 8 telte kan opstilles frit efter behov (tilfældigt ordnet, i kreds, i række el.lign.), men rundt om denne klynge skal der være et friområde på minimum:

  1. 2 m til alle sider regnet fra bardun til bardun, såfremt der er tale om standardtelte eller mindre telte.
  2. et friområde svarende til mindst højden af det højeste telt, såfremt der er tale om telte med en større højde end 2 m, dvs. hvis et telt i en klynge er 3 m højt, så skal der være et friområde på mindst 3 m til alle sider regnet fra bardun til bardun.
    • At der altid skal være mindst 3 m fra det nærmeste telt, regnet fra bardun, til bålpladsens/ildstedets ramme.
    • At der pr. klynge med højst 8 telte anbringes et sæt brandslukningsudstyr bestående af: En branddasker, og et håndsprøjtebatteri med 2 x 10 l vand (eller andet tilsvarende håndslukningsudstyr med pulver eller vand, ikke skum).
afstandsregler
afstandsregler

Definition af et standard telt: Et standard telt har i denne sammenhæng følgende mål: 2 m x 2 m x 3 m (højde, bredde, længde) Det er dog ikke lovligt at sætte flere end 8 telte sammen i en klynge, selvom teltene er mindre end dette standardmål.

Det må i praktisk, betyde at de gule 12 personers tunneltelte fra eks. 55nord og Spejdersport, tæller for 2 telte i dette regnestykke!

Tipier, specialtelte, forsamlingstelte: Omkring teltet skal der være et friområde svarende til teltets højde. Bemærk: Der gælder særlige regler for forsamlingstelte større end 50 m².


© 2007, Markussen-net.dk Cookie & Privacy policy