Fundraising

Det kan både dreje sig om økonomiske midler, men også om naturalier. Fundraising kan fx ske gennem sponsorater, ansøgninger til private fonde og offentlige puljer samt via virksomhedssamarbejder. Men fundraising kan også ske via mere alternative aktiviteter så som loppemarkeder, lotterier, løb, markedsdage og indsamlinger.

Det kan være grænseoverskridende, at søge midler. Men det kræver at man har et konkret formål at søge til. Da det er nærmest umuligt at få bevilliget midler til drift, det vil sige de almindelige udgifter, husleje, el, vand, varme etc.

Mange fonde har nogle deadlines, som man skal overholde. Et godt sted at starte, er på hjemmesiden legatbogen.dk En ansøgning svare lidt til at skrive en målrettet job-ansøgning.

Du kan finde Torben Stenstrups bog; "Tak for donationen Hr. Fond" hos 55nord, eller via Bogpriser.dk Som omhandler emnet mere i dybden. Som giver en dybdegående vejledning til at søge til et projekt, men ikke egentlige eksempler på ansøgning.

Kan beløbet, som tjenes, svare sig, i forhold til det udførte arbejde. Eller mangler i opbakning, fordi der altid er noget som skal deles ud eller ordnes.

© 2007, Markussen-net.dk Cookie & Privacy policy