Koder


Sprog, tegn og kodenøgler

Et lille tip: hvis der er nogle tegn som ofte går igen når du skal bryde en kode, er det ofte et bogstav som ofte bliver brugt ex. A eller E, hvilket kan være en genvej til at bryde koden, når du er på løb.

Morsenøgle:

De lyse felter er ”prik” og de mørke ”streg”. Nyt bogstav: / Nyt ord: //

Varianter: Man kan også bruge tal eksempelvis kan lige tal være prikker, ulige streger. Et 0 kan være et nyt bogstav, to 0 kan være ordskifte. Men det er kun fantasien der sætter grænser.

Her er et nogle ældre huskeregler, hvis man prøver at lære morse:


Røversprog:

Man erstatter enhver konsonant i en sætning med konsonanten + et o + den samme konsonant igen. "Mis" bliver til "Mom - i - sos". Vokalerne lader man blive, som de er.

Ex. Kat bliver til: kok-a-tot. Jeg hedder Kaj, bliver til: Jojagog hohedoddoderor Kokajoj.


P-Sprog:

Man gentager hver stavelse i en sætning to gange. Men når stavelsen gentages erstattes første bogstav med p ex. bliver "gryden" til "grypry-denpen".

Hvis første bogstav er en vokal, erstattes det dog ikke, men der sættes p foran. F.eks. bliver "koen" til "kopo-enpen".

Ex.: Kat bliver til katpat. Og "Jeg er enormt klog" bliver til "Jegpeg erper epenormtpormt klogplog


Talkode:

Her bruger man bokstavernes plads i alfabetet, og skriver det i koden ex.: A = 1 og E = 5

Bemærk! man også kan tælle op ex.: Å = 1 og Y = 5

Oversigt, som kan være lidt svære at gennemskue:


Bogkode

Ud fra en, på forhånd aftalt bog ex. spejdersangbogen. Kan man ud fra koden ex. 158,15,2 (Side,Linje,bokstav) finde bogstaverne i koden.


A – K koden:

A – K koden forskyder man alfabetet x-antal pladser frem eller tilbage.

Tabellen kan bruges ”som” et kodehjul til forskydning af bokstaverne i alfabetet.


Omvendt Skrift / Kinesisk kode:

Teksten i koden skrives fra højre mod venstre, en variant af A-K koden.


Tørklædekode:

Tip: Find bogstavet fra nøgleordet, kør så ned i kolonnen til du finder det lille bogstav fra koden. Det store bogstav er løsningen.

Info: Radiokoden brugt af modstandsbevægelsen, under 2 verdenskrig


SPEJD-kode:

I forvejen aftales et nøgleord f.eks. SPEJD


Semifore:


Frimurerkode:


Blindskrift:


Runer:


Find flere koder og andre ideer på hjemmesiden; friluftsaktiviteter.dk

© 2007, Markussen-net.dk Cookie & Privacy policy