Spejder

Spejd er sejt!
Her et par værktøjer, og nogle aff de tanker jeg lægger bag mit spejderarbejde, og som jeg
bruger i min planlægning.

Jeg har også prøvet at samle lidt af de tunge og kedelige emner som også
får det til at rulle lidt lettere

Jeg er pt. bæverleder, og gruppe assistent ved KFUM spejderne i Højen.

Men begrænsningens kunst er svær, så jeg er også endt et team igennem Munkebjerg distrikt, som arrangere lederuddanelse, som afholdes
Houens Odde ved Kolding.

Jeg sidder også som formand, i arbejdsgruppen “Sikkerhed i spejderarbejdet” som arbejder med sikkerhedsregler og vejledninger hos KFUM-spejderne. Derudover har jeg fornylig deltaget i en WOSM-konference i Bruxelles, vedr. Safe From Harm.

Mit skift fra FDF til KFUM, Jeg kunne ikke undvære det…

Jeg var kørt træt og gad ikke FDF, den kreds jeg var i, var ikke til friluftsliv. Så
jeg valgte at holde pause efter sommerlejren 2010. Jeg havde en fantastisk, velfungerende patrulje. Men jeg manglede energien, og tiden.

Vi var flyttet og Rasmus begyndt i skole, hvor en del i klassen startede til Spejder, ved sæsonopstart. Der spurgte gruppelederen, om jeg kunne hjælpe ved næste møde hvor de manglede en leder, den ene gang…

Så i stedet for at køre 25 minutter hver vej, uden bil, kunne vi gå. Frederik og Nikolaj er med. det var lettere end at aflevere Rasmus, gå hjem og vende for at hente ham igen.

Der er ikke forskæl på aktiviteter, det variere lige meget ved KFUM, bruger Ulvene junglebogens verden som tema…

Det var vist forskellen.

Der er lige så stor forskel på kredse i FDF, som på grupper ved Spejder.

Det er facinerne, hvor lidt farven på uniformen pludseligt betyder, 39 milloner spejdere i hele verden på kryds af grænser, tro og politik.

FDFere går lidt mere op i forskellen: “De er ikke spejdere, men ærlige folk.”

Jeg oplever at der er flere traditioner og ritualer ved spejder. Jeg blev lidt overrasket første gang jeg var på kursus, med honnør til flaghejsning.

Der er mere disciplin, På løb meldes der eksempelvis, klar og færdig fra poster med honnør. Men der er også spejderlov, løfte, spejderhåndtryk og møderitualer. Inspektion i teltlejren er også mere udbredt end ved FDF.

Der er meget mere focus på Banden Powel end på Holger Tornø. Der er mindre musik, end ved FDF. Det gør noget positivt, at March og Lejr bliver fornyet hvert år.

Samtidig, har jeg oplevet mere samarbejde i de seneste år, men ikke som i Haslev, hvor orkesteret var fælleds med De Grønne Pigespejderes, de spillede også i FDF´s Landsorkester.
Der er naturligvis tilsvarende tværkorpslige samarbejder andre steder.

Det har været let at komme i gang, både i distriktet, men også i korpset. Spejderbevægelsen virker på det område noget mere åben, her behøver man ikke kende nogen, som kender nogen. Det er nok med lidt åbenhed og gå på mod.