Raspberry pi


Siden er flyttet til undersiden mediecenter

Her er det planen, at beskrive Raspberry Pi som udviklingsplatform, samt tilføje undersider til denne side med forskellige projekter.