FireFly

FireFly (@)OZ1SQT

Her kommer et projekt/kit som bygger på Anet A8 SAFE mod.

Men modificeret, og udlagt på et print i Arduino Nano størrelse
med tilslutninger til de enkelte lydgivere og sensor.

Planen er, at FireFly kommer som print, eller
som et kit på Sommerprint.dk

BOM