Guide

Jeg har prøvet at oversætte vejledningen til dansk, og tilpasset, så vejledningen passer til en RTL-SDR dongel
Det hele installeres på Linux distributionen Raspbian

#Install dependencies
sudo apt-get install build-essential git libfftw3-dev cmake libusb-1.0-0-dev

#Fetch and build rtl-sdr, skip if already done (subdirectories will be created under the current directory).
git clone https://github.com/keenerd/rtl-sdr
cd rtl-sdr/
mkdir build
cd build
cmake ../ -DINSTALL_UDEV_RULES=ON
make
sudo make install
sudo ldconfig
cd ../..

#Disable the DVB-T driver, which would prevent the rtl_sdr tool from accessing the stick
#(if you want to use it for DVB-T reception later, you should undo this change):
sudo bash -c 'echo -e "\n# for RTL-SDR:\nblacklist dvb_usb_rtl28xxu\n" >> /etc/modprobe.d/blacklist.conf'
sudo rmmod dvb_usb_rtl28xxu
# disable that kernel module for the current session

#Download OpenWebRX and libcsdr (subdirectories will be created under the current directory).
git clone https://github.com/simonyiszk/openwebrx.git
git clone https://github.com/simonyiszk/csdr.git

#Compile libcsdr (which is a dependency of OpenWebRX)
cd csdr
make
sudo make install

#Edit OpenWebRX config og personligør med eget call, lokation ect.
#Add the -D switch to config_webrx.py
nano ../openwebrx/config_webrx.py

#start_rtl_command=”rtl_sdr -D1 -s {samp_rate} -f {center_freq} -p {ppm} …

-D1 means that the dongle is set to direct-sampling from input 1 / I.
-D2 means that the dongle is set to direct-sampling from input 2 / Q.
-D3 means that the dongle is set to no-mod direct-sampling.

#Run OpenWebRX
cd ../openwebrx
./openwebrx.py

#Running OpenWebRX on system startup

sudo apt-get install tmux

#Dette gøres lettest ved at finde mappen i “stifinder” og i menuen tools åbne mappen i terminal
ved at indtaste:
sudo edit rc.local

herefter indtastes, nedenstående efter exit 0
sudo -H -u pi tmux new -d -s openwebrx-session 'bash -c "cd /home/pi/openwebrx; ./openwebrx.py; bash"'

OpenWebRX runs on TCP port 8073 by default