Fundraising

Denne side er under udarbejdelse…

Det kan både dreje sig om økonomiske midler, men også om naturalier. Fundraising kan fx ske gennem sponsorater, ansøgninger til private fonde og offentlige puljer samt via virksomhedssamarbejder. Men fundraising kan også ske via mere alternative aktiviteter så som loppemarkeder, lotterier, løb, markedsdage og indsamlinger.

Prøv at kigge i bogen, "Tak for donationen, Hr. Fond" som blandt andet fås ved 55°Nord. Som giver en dybdegående vejledning til at søge til et projekt, men ikke egentlige eksempler på ansøgning.

Kan beløbet, som tjenes, svare sig, i forhold til det udførte arbejde. Eller mangler i opbakning, fordi der altid er noget som skal deles ud eller ordnes.